Back to top

Rodinný dom Sobotište

Pri hmotovopriestorovm a dispozičnom návrhu rodinného domu Sobotište sme vychádzali z tradičnej ľudovej architektúry na Myjave. Myšlienkou bolo aby náš návrh zapadol do okolitej výstavby, ale zároveň aby odkazoval aj na súčasné trendy v architektúre a potreby modernej rodiny. Z prístupovej osi sa dom javí ako tradičný, a postupne prechádza do súčasnej architektúry zakončenej veľkým presklením do súkromnej časti pozemku a výhľadu do okolia.

Domy ľudovej architektúry boli jednoduché prízemné domy s podkrovím a sedlovou strechou často aj bez valby. Ľudová architektúra bola vždy prísne účelná a tak isto sme poňali aj náš návrh. Jedná sa teda o jednoduchý obdĺžnik s priamočiaro radenou dispozíciou. Z bočnej strany je takisto, ako v prípade tradičnej architektúry priradený priestor dielne. Strecha je sedlová so štítovou stenou a jej vysunutím vytvára priestor gánku, ktorý prekrýva vstup a vytvára aj prirodzené tienenie.

2019