Back to top

Tí, ktorí sú natoľko šialení na to, že si myslia, že môžu zmeniť svet, sú zároveň tí, ktorí ho aj zmenia. (Steve Jobs)

NIVEAU architekti vystupuje na trhu od roku 2016 ako výsledok spolupráce dvoch dlhšie pôsobiacich ateliérov. Ateliér 3ab od roku 2004 a AVT architekti od roku 2006. Oba ateliéry majú za sebou množstvo realizovaných stavieb a skúseností v oblasti architektúry a interiérového dizajnu. Našim spoločným cieľom je neustále poskytovať maximálnu profesionalitu a kreativitu voči každej novej výzve, ktorých veríme, že je dostatok. Každému zadaniu sa venujeme od prvého oboznámenia sa, cez návrh a projekt, až po ukončenie samotnej realizácie, čím sledujeme naše a Vaše spoločné "dieťa" ako sa vyvíja, rastie, dospieva a robí radosť všetkým.

Kto sme

Ing.arch. Andrej Drgoňa (1981)

absolvent Fakulty architektúry STU v Bratislave
autorizovaný architekt SKA 1735AA

Ing.arch. Vladimír Torda (1984)

absolvent Fakulty architektúry STU v Bratislave
autorizovaný architekt SKA 1979AA

Ing.arch. Barbora Drgoňová (1981)

absolvent Fakulty architektúry STU v Bratislave
autorizovaný architekt SKA 1736AA

Ing. Stanislava Tordová (1983)

absolvent Stavebná fakulta STU v Bratislave

Ing. Ladislav Bachorec (1980)

absolvent Stavebná fakulta STU v Bratislave

Ing. Andrej Priehradný (1990)

absolvent Stavebná fakulta STU v Bratislave

Profesie

Ing. Jozef Pollák ZTI, Vykurovanie, Plynofikácia
Ing. Juraj Szabo elektroinštalácia
Ing. Miloš Benčič elektroinštalácia
Ing. Mgr. Ľudovít Jendrichovský, PhD.  elektroinštalácia
Mgr. Luboš Vyrúbal     Požiarna ochrana
Ing. Marcel Malíček Dopravné stavby
Ing. Rastislav Lorenz Statika
Ing. Dušan Úradník   Statika
Ing. Miloš Slivanský Statika
Ing. Štefan Dubina Svetlotechnika
Miloš Hajas Vzduchotechnika
Milan Štefánik Technológia ČSPL