Back to top

RD DÚBRAVKA

Projekt rodinného domu v Dúbrvke.

Determinantom koncepcie návrhu bol svahovitý terén s orientáciou na sver a požiadavky územného plánu.

Na základe toho sme navrhli dom, ktorý čo najviac kopíruje pôvodný terén a svojím hmotovým riešením ani výškou nebude narúšať okolitý ráz záhradkárskeho a lesného prostredia.

Zvolené hmotovopriestorové riešenie v minimálnej mieere tieni vlastný aj okolité pozemky a ponúka nám presvetlenie dennej časti aj z južnej strany pri zachovaní pekného výhľadu do okolia na na severnú stranu pozemku.

Denná časť v tomto návrhu je ako prvá prístupná po vstupe do domu a nočná časť je situovaná o poschodie nižšie.

 

2018