Back to top

RD DÚBRAVKA

Projekt rodinného domu v Dúbrvke.

Determinantom koncepcie návrhu bol svahovitý terén s orientáciou na sever a požiadavky územného plánu.

Na základe toho sme navrhli dom, ktorý čo najviac kopíruje pôvodný terén a svojím hmotovým riešením ani výškou nebude narúšať okolitý ráz záhradkárskeho a lesného prostredia.

Zvolené hmotovopriestorové riešenie v minimálnej miere tieni vlastný aj okolité pozemky a ponúka nám presvetlenie dennej časti aj z južnej strany pri zachovaní pekného výhľadu do okolia na severnú stranu pozemku.

Po vstupe do domu je ako prvá prístupná denná časť. Nočná časť je situovaná o poschodie nižšie.

 

2018