Back to top

Parkovacie domy - Dúbravka

Štúdia parkovacích domov v BA - Dúbravke, na mieste jestvujúcich parkovísk. Úlohou bolo zväčšenie kapacity parkovania v jestvujúcom sídlisku. Na strechách by mali vzniknúť športoviská a relaxačné plochy pre obyvateľov zóny.

 

Ing.arch. Andrej Drgoňa, Ing.arch. Vladimír Torda

2017