Back to top

PARK DÚBRAVKA

Štúdia revitalizácie parku v Dúbravke.

Súčasný stav parku je nevyhovujúci a nespĺňa už pôvodnú rekreačnú funkciu a taktiež štandardy súčasného parkového priestoru.

V návrhu sme identifikovali problémové miesta a navrhujeme možné riešenia úpravou pôvodnej funkcie alebo jej doplnením.

2018